Hlavní obsah

zahnen

Sloveso

  • dostávat zubyDas Kind zahnt.Dítěti rostou/se prořezávají zoubky.

Vyskytuje se v

Zahn: zub časuder Zahn der Zeit

bohren: Zubař vrtá bolavý zub.Der Zahnarzt bohrt an/in dem kranken Zahn.

putzen: čistit (si) zuby(sich) die Zähne putzen

zahnen: Dítěti rostou/se prořezávají zoubky.Das Kind zahnt.

vycenit: vycenit zubydie Zähne fletschen/blecken

cenit: cenit zubydie Zähne fletschen

cvakat: cvakat zubymit den Zähnen klappern

drkotat: Zuby mu drkotaly.Seine Zähne klapperten.

křivý: křivé nohy/zubykrumme Beine/schiefe Zähne

kývat se: Kývá se mi zub.Mein Zahn wackelt.

nepravý: nepravé zubyfalsche Zähne

plombovat: plombovat zubeinen Zahn füllen

spravit: nechat si spravit zubysich die Zähne sanieren lassen

trhat: trhat zubyZähne ziehen

venku: Zub je venku.Der Zahn ist raus.

vrtat: vrtat zuban/in dem Zahn bohren

vrzat: Ve spánku vrzala zuby.Im Schlaf knirschte sie mit den Zähnen.

vyklubat se: Vyklubal se jí první zub.Ihr erster Zahn ist durchgebrochen.

vytrhnout: vytrhnout komu zubj-m einen Zahn ziehen

zaťatý: se zaťatými zubymit zusammengebissenen Zähnen

zub: zkažené zubyfaule Zähne

oko: Oko za oko, zub za zub.Auge um Auge, Zahn um Zahn.

vyzbrojit se: vyzbrojit se po zubysich bis an die Zähne bewaffnen

zaskřípat: (zlostí) zaskřípat zuby(vor Wut) mit den Zähnen knirschen

Auge: oko za oko, zub za zubAuge um Auge, Zahn um Zahn