Hlavní obsah

vysvětlit

Vyskytuje se v

blíže: blíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

dostupný: vysvětlit dostupnou formouin verständlicher Form erklären

hypoteticky: hypoteticky co vysvětlitetw. hypothetisch erklären

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

záhy: Nedorozumění bylo záhy vysvětleno.Das Missverständnis wurde bald geklärt.

begreiflich: j-m etw. begreiflich machenkomu co vysvětlit, objasnit

verbindlich: j-m etw. verbindlich erklärenpřátelsky vysvětlit komu co

ausführlich: etw. ausführlich erklärenco podrobně vysvětlit

Beispiel: etw. an einem Beispiel erklärenvysvětlit co na příkladu

darlegen: seine Ansichten darlegenvysvětlit své názory

erklären: einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovo

erklären: Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.

paar: mit ein paar Worten etw. erklärenvysvětlit co pár slovy

spaßig: etw. spaßig erklärenco vtipně vysvětlit