Hlavní obsah

vysvětlit

Vyskytuje se v

blíže: blíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

dostupný: vysvětlit dostupnou formouin verständlicher Form erklären

hypoteticky: hypoteticky co vysvětlitetw. hypothetisch erklären

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

záhy: Nedorozumění bylo záhy vysvětleno.Das Missverständnis wurde bald geklärt.

begreiflich: komu co vysvětlit, objasnitj-m etw. begreiflich machen

verbindlich: přátelsky vysvětlit komu coj-m etw. verbindlich erklären

ausführlich: co podrobně vysvětlitetw. ausführlich erklären

Beispiel: vysvětlit co na příkladuetw. an einem Beispiel erklären

darlegen: vysvětlit své názoryseine Ansichten darlegen

erklären: vysvětlit žákovi slovoeinem Schüler ein Wort erklären

paar: vysvětlit co pár slovymit ein paar Worten etw. erklären

spaßig: co vtipně vysvětlitetw. spaßig erklären

vysvětlit: vysvětlit sipochopit begreifen*, fassen