Hlavní obsah

pochopitelně

Příslovce

Vyskytuje se v

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

unbegreiflich: Sein Verhalten ist mir unbegreiflich.Jeho chování je pro mě nepochopitelné.

unfassbar: j-m, für j-n unfassbar seinbýt pro koho nepochopitelný

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

pochopitelně: ein Problem verständlich erklärenvysvětlit problém pochopitelně