Hlavní obsah

mochte

mögenmoci

mögenmít rád

Vyskytuje se v

ausbitten: To bych si vyprosil!Das möchte ich mir ausgebeten haben!

Herr: Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.Ein Herr möchte Sie sprechen.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

Last: Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.

leiden: Ty šaty nesnáším.Das Kleid mag ich nicht leiden.

mögen: Děti mívají rády sladkosti.Kinder mögen gerne Süßigkeiten.

obgleich: Nemohu přijít, přestože bych rád.Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.

Ton: Už nechci slyšet ani slovo!hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!

überhören: Tak to jsem (radši) neslyšel!Das möchte ich (lieber) überhört haben!

was: Co bys chtěl pít?Was möchtest du trinken?

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

bodejť: Bodejť se brzy vrátí.Möge er bald zurückkommen.

chtít: Dítě nechce jíst.Das Kind mag nicht essen.

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

proč: Proč už ji nemáš rád?Weshalb magst du sie nicht mehr?

rád: Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...

uspěchat: Nerad bych to uspěchal.Ich möchte es nicht überstürzen.

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

kraj: On je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.

laciný: Je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.