Hlavní obsah

messen

Vyskytuje se v

Maß: měřit dvojím metremmit zweierlei Maß messen

Ziel: s mírou přiměřeněmit Maß und Ziel

zweierlei: měřit (dvě věci) dvojím metrem(zwei Dinge) mit zweierlei Maß messen

Länge: změřit délku čehodie Länge von etw. messen

Messe: jít na mšizur Messe gehen

elektrisch: měřit elektrické napětíelektrische Spannung messen

Fieber: změřit komu teplotuj-m Fieber messen

messen: měřit čí teplotuj-s Temperatur messen

míra: všeho s míroualles mit Maß (und Ziel)

snesitelný: snesitelná míraein erträgliches Maß

správný: správná míraein rechtes Maß

svatý: mše svatádie heilige Messe

centimetr: měřit přesně na centimetryzentimetergenau messen

emise: měřit emise motorových vozideldie Abgasemissionen von Motorfahrzeugen messen

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

na: ušít komu šaty na míruj-m das Kleid nach Maß anfertigen

představení: představení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

únosný: přesáhnout únosnou míruerträgliches Maß überschreiten

určitý: do určité mírybis zu einem gewissen Maß

vyrobit: vyrobit na mírunach Maß anfertigen

zhotovit: zhotovit šaty na mírudas Kleid nach Maß anfertigen

změřit: změřit si teplotuseine Temperatur messen

zvonit: zvonit na mšizur Messe läuten

Elle: měřit vše stejným metremalles mit gleicher Elle messen