Hlavní obsah

bemessen

Slovesobemisst, a, e

  1. vyměřit, stanovit pracovní přestávky ap.
  2. sich bemessen nach etw. vyměřit se podle čeho zálohy na topení ap.

Vyskytuje se v

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.