Hlavní obsah

Maß

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. mit zweierlei Maß messen měřit dvojím metrem
  2. j-n Maß nehmen hovor.seřvat koho
  3. hovor.zmlátit koho
  4. in/mit Maßen s mírou pít ap.

Die, podstatné jméno~, ~e

Vyskytuje se v

Maß: mit zweierlei Maß messenměřit dvojím metrem

Ziel: mit Maß und Ziels mírou přiměřeně

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

Länge: die Länge von etw. messenzměřit délku čeho

Messe: zur Messe gehenjít na mši

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

Fieber: j-m Fieber messenzměřit komu teplotu

messen: j-s Temperatur messenměřit čí teplotu

míra: in höchstem Maßena nejvyšší míru

snesitelný: ein erträgliches Maßsnesitelná míra

správný: ein rechtes Maßsprávná míra

svatý: die heilige Messemše svatá

centimetr: zentimetergenau messenměřit přesně na centimetry

emise: die Abgasemissionen von Motorfahrzeugen messenměřit emise motorových vozidel

hosteska: auf der Messe als Hostess arbeitenpracovat jako hosteska na veletrhu

na: j-m das Kleid nach Maß anfertigenušít komu šaty na míru

nežádoucí: im unerwünschten Maßev nežádoucí míře

představení: die Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messepředstavení nového výrobku na veletrhu

únosný: erträgliches Maß überschreitenpřesáhnout únosnou míru

určitý: bis zu einem gewissen Maßdo určité míry

vyrobit: nach Maß anfertigenvyrobit na míru

zhotovit: das Kleid nach Maß anfertigenzhotovit šaty na míru

změřit: seine Temperatur messenzměřit si teplotu

zvonit: zur Messe läutenzvonit na mši

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem