Hlavní obsah

bál

Vyskytuje se v

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

osvobozenecký: osvobozenecký bojder Befreiungskampf

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

bát se: bát se budoucnostidie Zukunft fürchten

bezúspěšný: bezúspěšný bojein erfolgloser Kampf

děsně: děsně se bát čehosich grässlich vor etw. fürchten

heroický: heroický bojein heroischer Kampf

hrozba: nebát se hrozeb kohoj-s Drohungen nicht fürchten

jen: Jen se neboj!Nur keine Angst!

nic: Nic se neboj.Hab keine Angst.

průběh: dramatický průběh závodu/bojeein dramatischer Verlauf des Rennens/Kampfes

rozhořet se: Boj se znovu rozhořel.Der Streit ist wieder aufgeflammt.

strašidlo: bát se strašidelsich vor Gespenstern fürchten

úporný: vést úporný bojeinen erbitterten Kampf führen

vyvrcholit: Boje vyvrcholily.Die Kämpfe kulminierten.

vzhůru: Vzhůru do boje!Auf in den Kampf!

zápal: v zápalu bojeim Eifer des Gefechts

zvrtnout se: Hra se zvrtla v boj.Der Spiel artete in einen Kampf aus.

čert: bát se koho/čeho jako čert křížej-n/etw. wie der Teufel das Weihwasser fürchten

ukousnout: Neboj se, neukousnu tě!Keine Angst, ich beiße doch nicht!

Kampf: krvavý bojein blutiger Kampf

anführen: vést vojáky do bojedie Soldaten zum Kampf anführen

Angst: Žádný strach!, Neboj se!Keine Angst!

Arbeit: nebát se žádné prácekeine Arbeit scheuen

ausziehen: vytáhnout do bojezum Kampf ausziehen

bangen: Bojí se o své pracovní místo.Er bangt um seinen Arbeitsplatz.

Fieber: udělat co v zápalu (volebního) bojeetw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tun

Opfer: nebát se obětovat časkein Opfer an Zeit scheuen