Hlavní obsah

Lage

Vyskytuje se v

Lage: (ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co(nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun

mapovat: mapovat situacidie Lage erkunden, hovor. die Lage peilen

momentální: zjistit momentální situacidie momentane Lage feststellen

napjatý: napjatá mezinárodní situaceangespannte internationale Lage

pohoršit: Svou odpovědí situaci jen pohoršil.Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.

poloha: zeměpisná polohageographische Lage

prodiskutovat: Prodiskutovali novou situaci.Sie diskutierten die neue Lage durch.

vyhrocený: vyhrocená politická situaceeskalierte politische Lage

vyhrotit: Vyhrotili situaci k ozbrojenému konfliktu.Sie verschärften die Lage zu einem bewaffneten Konflikt.

vylepšit: vylepšit svou finanční situaciseine finanzielle Lage aufbessern

vyplynout: To teprve vyplyne ze situace.Das ergibt sich erst aus der Lage.

vysvobodit: vysvobodit přítele z trapné situaceseinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösen

vžít se: Vžij se do mé situace.Versetz dich in meine Lage (hinein).

zhoršit: zhoršit situaci kohoj-s Lage verschlimmern

zmatený: zmatená situaceverworrene Lage

Herr: být pánem situaceHerr der Lage sein