Hlavní obsah

Herrschaft

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. über j-n/etw. vláda, panování, moc nad kým/čímzur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupcedie Herrschaft des Volkesvláda lidu
  2. panstvo, dámy a pánové oslovení

Vyskytuje se v

panování: za panování císařovny Marie Tereziewährend der Herrschaft von Kaiserin Maria Theresia

vláda: za vlády Karla IV.unter der Herrschaft (von) Karl IV.

za: za čí vládyunter j-s Herrschaft