Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (potíž ap.) problema m(obtíž) difficoltà f(překážka) ostacolo mMáme vážné problémy.Abbiamo seri problemi.vyřešit problémrisolvere un problema
  2. (sporná otázka) problema m(záležitost) faccenda f(téma) argomento m

Vyskytuje se v

močení: problémy s močením, obtížné močenídifficoltà di urinare

vážný: vážný problémproblema serio

integrovat: Integrovali se do společnosti bez problémů.Si sono integrati nella società senza problemi.

jednat se: Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.Per quanto mi riguarda non è un problema.

létat: Zase lítá v problémech.È di nuovo nei guai.

nadělat: Nadělali jen samé problémy.Hanno combinato solo i problemi.

nafouklý: Problém je zbytečně nafouklý.Il problema è inutilmente gonfiato.

namočit: Namočili nás do svých problémů.Ci hanno coinvolto nei loro problemi.

narazit: Narazili jsme na problémy.Ci siamo imbattuti in alcuni problemi.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

případný: případné problémyeventuali problemi

spočívat: V čem spočívá ten problém?In che cosa consiste il problema?

tkvít: Problém tkví v tom, že...Il problema consiste nel fatto che...

tu: Je tu jistý problém.C'è un certo problema.

u: problémy u některých pacientůproblemi in alcuni pazienti

vedle: Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.

problém: vyřešit problémrisolvere un problema