Hlavní obsah

mlčet

Vyskytuje se v

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.Tace, quindi acconsente.

mantenere: mlčet o čemmantenere il silenzio su qc

muto: mlčet jako hrobessere muto come una tomba

zitto: být potichu, mlčetstare zitto

accanirsi: Zarytě mlčí.Si accanisce a tacere.

cortesia: Buď tak hodný a mlč!Fammi la cortesia di tacere!

ostinarsi: Zarytě mlčel.Si ostinava a non parlare.

pensare: Myslím, že bude lépe mlčet.Penso che sia meglio tacere.

reticente: O svých plánech mlčí.È reticente sui propri piani.

tacere: Buď zticha!, Mlč!, Zmlkni!Taci!

tomba: Budu mlčet jako hrob.Sarò muto come una tomba.

mlčet: Mlč!Taci!, Stai zitto/-a!