Hlavní obsah

tacere

Intranzitivní sloveso

Tranzitivní sloveso

  • qc a q zamlčet, zatajit, zatajovat co komu, co před kýmmettere a tacere qc (a q)(u)tutlat co před kým, umlčet koho

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

mettere: mettere a tacere q/qcumlčet, ututlat koho/co

accanirsi: Si accanisce a tacere.Zarytě mlčí.

cortesia: Fammi la cortesia di tacere!Buď tak hodný a mlč!

pensare: Penso che sia meglio tacere.Myslím, že bude lépe mlčet.

tacere: far tacere qumlčet koho, zavřít ústa komu