Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední

  1. (roční období) estate fv létěin estate, d'estate
  2. (rok) anno mKolik je ti let?Quanti anni hai?léta páněnell'anno di nostro Signore, (n.l.) anno Domini
  3. léta (letokruhy) anelli/cerchi annuali

Vyskytuje se v

babí: babí létoestate di San Martino, pavučinové vlákno filo di ragnatela

budoucí: v budoucích letechnegli anni futuri

čtyřicátý: čtyřicátá létagli anni Quaranta

dálkový: dálkové letyvoli di lungo raggio

devadesátý: devadesátá létagli anni Novanta

dvacátý: dvacátá létagli anni Venti

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

kosmický: kosmické letyviaggi/voli spaziali

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letvolo di linea/internazionale/nazionale

let: vyhlídkový letvolo panoramico

let: lety do vesmíruvoli spaziali/nello spazio

loni: loni v létěl'estate scorsa

mezipřistání: let bez mezipřistánívolo senza scalo

nad, nade: děti nad deset letbambini oltre dieci anni

osmdesátý: osmdesátá létagli anni Ottanta

padesátý: padesátá létagli anni Cinquanta

polovina: od poloviny osmdesátých letdalla metà degli anni ottanta

pozdní: pozdní létotarda estate

sedmdesátý: sedmdesátá létagli anni Settanta

skoro: skoro po 40 letechdopo quasi 40 anni

sólový: let. sólový letvolo solitario

století: sedmdesátá léta dvacátého stoletíanni Settanta del Novecento

střemhlavý: let. střemhlavý let(discesa in) picchiata

šedesátý: šedesátá létagli anni Sessanta

tolik: po tolika letechdopo tanti anni

třicátý: ve třicátých letechnegli anni Trenta

vesmír: lety do vesmíruvoli spaziali

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenícondannare q a dieci anni di carcere

vnitrostátní: vnitrostátní letvolo interno

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

dovršit: Dovršil 18 let věku.Ha compiuto diciotto anni.

dožít se: Dožila se devadesáti let.È vissuta fino a novant'anni.

dožívat se: Letos se dožívá sta let.Quest'anno arriva a/compie cent'anni.

hrozit: Hrozí mu deset let vězení.Rischia dieci anni di prigione.

kolik: Kolik je ti let?Quanti anni hai?

kolik: Od/Do kolika let? věkuDa/Fino a che età?

konec: na konci devadesátých letalla fine degli anni Novanta

moc: Znám ho moc let.Lo conosco da molti anni.

necelý: Je mu necelých čtyřicet let.Ha un po' meno di quarant'anni.

několik: před několika letyqualche anno fa, alcuni anni fa

odpykat: Odpykal si 5 let.Ha scontato 5 anni di prigione.

pozdější: v pozdějších letechnegli anni successivi

požehnaný: Dožil se požehnaného věku 95 let.Ha raggiunto la veneranda età di 95 anni.

proležet: Proležel celé léto v posteli.Ha passato tutta l'estate nel letto.

přes, přese: Bydlí tady přes dvacet let.Abita qui da più di vent'anni.

pustnout: Kostel celá ta léta pustl.La chiesa deperiva per tutti quelli anni.

tajit: Pravdu před ní tajili několik let.Per alcuni anni le avevano nascosto la verità.

trvat: Jak dlouho trvá let do...?Quanto dura il volo per...?

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

věk: ve věku 40 letall'età di 40 anni

výše: od pěti let výšecinque anni ed in più

žhavý: žhavé létoestate torrida

anno: tre anni fapřed třemi roky/lety

anno: anni migliorinejlepší léta

cinquanta: gli anni cinquantapadesátá léta

condannare: condannare q a vita/dieci anni di carcere.odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězení

cosmico: viaggi cosmicicesty/lety do vesmíru

di: d'estatev létě

estate: in estate, d'estatev létě

estate: estate di San Martinobabí léto

età: Qual è la tu età?Jak jsi starý?, Kolik je ti let?

giro: nel giro di pochi anniv rozmezí/průběhu několika let

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

internazionale: volo internazionalemezinárodní let

navigazione: navigazione interplanetariameziplanetární let

novanta: gli anni Novantadevadesátá léta

novecento: anni Settanta del Novecentosedmdesátá léta dvacátého století

ottanta: gli anni Ottantaosmdesátá léta

over: prezzo ridotto per gli over 60sleva pro (osoby) starší 60 let

panoramico: volo panoramicovyhlídkový let

passare: passare l'estate al mare/in montagna/in campagnastrávit léto u moře/na horách/na venkově

passato: negli anni passativ uplynulých letech

qualche: qualche anno fapřed pár lety

quaranta: gli anni Quarantačtyřicátá léta

sessanta: gli anni Sessantašedesátá léta

settanta: gli anni Settantasedmdesátá léta

sopra: bambini sopra i dieci anniděti nad deset let

sotto: bambini sotto i due anniděti mladší dvou let

spaziale: voli spazialilety do vesmíru

trenta: negli anni Trentave třicátých letech

turistico: volo turistico panoramicovyhlídkový let

under: mondiali under 20MS do dvaceti let věku

venti: gli anni Ventidvacátá léta

ventina: essere sulla ventinamít tak kolem dvaceti (let)

vietato: vietato ai minori (di 18 anni)mládeži (do 18 let) nepřístupné

volo: volo panoramicovyhlídkový let

volo: voli spazialilety do vesmíru

a: Morì a ottanta anni.Zemřel v osmdesáti (letech).

anno: Michele ha diciott'anni.Michalovi je osmnáct let.

contare: Conta dieci anni di servizio.Už má odpracováno deset let.