Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední

  1. (roční období) estate fv létěin estate, d'estate
  2. (rok) anno mKolik je ti let?Quanti anni hai?léta páněnell'anno di nostro Signore, (n.l.) anno Domini
  3. léta (letokruhy) anelli/cerchi annuali

Vyskytuje se v

léto: létaletokruhy anelli/cerchi annuali

budoucí: v budoucích letechnegli anni futuri

čtyřicátý: čtyřicátá létagli anni Quaranta

dálkový: dálkové letyvoli di lungo raggio

devadesátý: devadesátá létagli anni Novanta

dvacátý: dvacátá létagli anni Venti

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

kosmický: kosmické letyviaggi/voli spaziali

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letvolo di linea/internazionale/nazionale

loni: loni v létěl'estate scorsa

mezipřistání: let bez mezipřistánívolo senza scalo

nad, nade: děti nad deset letbambini oltre dieci anni

osmdesátý: osmdesátá léta (dvacátého století)gli anni Ottanta (del Novecento)

padesátý: padesátá létagli anni Cinquanta

polovina: od poloviny osmdesátých letdalla metà degli anni ottanta

pozdní: pozdní létotarda estate

sedmdesátý: sedmdesátá létagli anni Settanta

skoro: skoro po 40 letechdopo quasi 40 anni

sólový: let. sólový letvolo solitario

století: sedmdesátá léta dvacátého stoletíanni Settanta del Novecento

střemhlavý: let. střemhlavý let(discesa in) picchiata

šedesátý: šedesátá létagli anni Sessanta

tolik: po tolika letechdopo tanti anni

třicátý: ve třicátých letechnegli anni Trenta

vesmír: lety do vesmíruvoli spaziali

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenícondannare q a dieci anni di carcere

vnitrostátní: vnitrostátní letvolo interno

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

dovršit: Dovršil 18 let věku.Ha compiuto diciotto anni.

dožít se: Dožila se devadesáti let.È vissuta fino a novant'anni.

dožívat se: Letos se dožívá sta let.Quest'anno arriva a/compie cent'anni.

hrozit: Hrozí mu deset let vězení.Rischia dieci anni di prigione.

kolik: Kolik je ti let?Quanti anni hai?

konec: na konci devadesátých letalla fine degli anni Novanta

moc: Znám ho moc let.Lo conosco da molti anni.

necelý: Je mu necelých čtyřicet let.Ha un po' meno di quarant'anni.

několik: před několika letyqualche anno fa, alcuni anni fa

odpykat: Odpykal si 5 let.Ha scontato 5 anni di prigione.

pozdější: v pozdějších letechnegli anni successivi

požehnaný: Dožil se požehnaného věku 95 let.Ha raggiunto la veneranda età di 95 anni.

proležet: Proležel celé léto v posteli.Ha passato tutta l'estate nel letto.

přes, přese: Bydlí tady přes dvacet let.Abita qui da più di vent'anni.

pustnout: Kostel celá ta léta pustl.La chiesa deperiva per tutti quelli anni.

tajit: Pravdu před ní tajili několik let.Per alcuni anni le avevano nascosto la verità.

trvat: Jak dlouho trvá let do...?Quanto dura il volo per...?

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

věk: ve věku 40 letall'età di 40 anni

výše: od pěti let výšecinque anni ed in più

žhavý: žhavé létoestate torrida

anno: před třemi roky/letytre anni fa

cinquanta: padesátá létagli anni cinquanta

condannare: odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězenícondannare q a vita/dieci anni di carcere.

cosmico: cesty/lety do vesmíruviaggi cosmici

di: v létěd'estate

estate: v létěin estate, d'estate

età: Jak jsi starý?, Kolik je ti let?Qual è la tu età?

giro: v rozmezí/průběhu několika letnel giro di pochi anni

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

internazionale: mezinárodní letvolo internazionale

navigazione: meziplanetární letnavigazione interplanetaria

novanta: devadesátá létagli anni Novanta

novecento: sedmdesátá léta dvacátého stoletíanni Settanta del Novecento

ottanta: osmdesátá létagli anni Ottanta

over: sleva pro (osoby) starší 60 letprezzo ridotto per gli over 60

panoramico: vyhlídkový letvolo panoramico

passare: strávit léto u moře/na horách/na venkověpassare l'estate al mare/in montagna/in campagna

passato: v uplynulých letechnegli anni passati

qualche: před pár letyqualche anno fa

quaranta: čtyřicátá létagli anni Quaranta

sessanta: šedesátá létagli anni Sessanta

settanta: sedmdesátá létagli anni Settanta

sopra: děti nad deset letbambini sopra i dieci anni

sotto: děti mladší dvou letbambini sotto i due anni

spaziale: lety do vesmíruvoli spaziali

trenta: ve třicátých letechnegli anni Trenta

turistico: vyhlídkový letvolo turistico panoramico

under: MS do dvaceti let věkumondiali under 20

venti: dvacátá létagli anni Venti

ventina: mít tak kolem dvaceti (let)essere sulla ventina

vietato: mládeži (do 18 let) nepřístupnévietato ai minori (di 18 anni)

volo: vyhlídkový letvolo panoramico

contare: Už má odpracováno deset let.Conta dieci anni di servizio.

dare: Kolik bys mu hádal let?Quanti anni gli dai?

finito: Dovršil padesát let.Ha cinquanta anni finiti.

giusto: Bude mít teprve dvacet let.Avrà giusto vent'anni.

incominciare: Léto začalo.L'estate è incominciata.

lontano: Léto není daleko. blíží seL'estate non è lontana.

meno: Cítí se o dvacet let mladší.Si sente vent'anni in meno.

molto: po mnoha letechdopo molti anni

babí: babí létoestate di San Martino, pavučinové vlákno filo di ragnatela

nonostante: Ačkoli je léto, není teplo.Nonostante sia estate, non fa caldo.

reclusione: Byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody.È stato condannato a 2 anni di reclusione.

suonato: Dovršil(a) šedesát let., Už mu bylo šedesát.Ha sessant'anni suonati.

susseguirsi: Léta plynou.Gli anni si susseguono.

tanto: po tolika letechdopo tanti anni