Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

alibistický: alibistické chování/přehazování odpovědnostilo scaricabarile (di responsabilità)

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

nesportovní: nesportovní chovánícomportamento antisportivo

pansky: chovat se panskyavere maniere signorili, comportarsi da signore

slušně: chovat se slušněcomportarsi bene

slušný: slušné chováníbuone maniere

sportovně: chovat se sportovněcomportarsi sportivamente

stádní: stádní chovánícomportamento del gregge

špatný: špatné chovánícattivo comportamento

vzorec: vzorec chováníschema di comportamento

zášť: chovat ke komu zášťserbare/provare rancore verso q, tenere il broncio a q

chovat: Chovají koně.Allevano i cavalli.

jako: Chováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.

kultivovaně: Choval se slušně a kultivovaně.Si comportava con educazione e raffinatezza.

rasisticky: chovat se rasistickycomportarsi da razzista

žensky: chovat se ženskycomportarsi da donna

animale: allevare un animalechovat zvíře

antisportivo: comportamento antisportivonesportovní chování

artificioso: maniere artificiosestrojené chování

bambino: fare il bambinochovat se jako dítě

condotta: condotta (scolastica)chování ve vysvědčení

condotta: buona condottadobré chování

confidenza: trattare q con confidenzachovat se ke komu důvěrně

contegno: darsi un contegnochovat se/tvářit se důstojně/slušně

dignità: comportarsi con dignitàchovat se důstojně

impeccabile: comportamento impeccabilevzorné chování

maniera: buone manieredobré způsoby, slušné chování

modo: modo di trattare qchování ke komu/čemu

portare: portare rancore a qchovat zášť ke komu

portare: portare rispetto a qrespektovat koho, chovat respekt ke komu

pregio: avere/tenere q in pregiomít/chovat v úctě, ctít, vážit si koho

prezzo: tenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

primitivo: maniere primitiveprimitivní chování

provocante: atteggiamento provocantevzdorovité chování

ruggine: avere della ruggine con qnevražit na koho, chovat zášť ke komu

serbare: serbare rancore/odio verso qchovat ke komu zášť, nevražit na koho

stranezza: fare stranezzedělat divné věci, chovat se zvláštně

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

comportarsi: Si comporta bene.Chová se slušně.

con: Con me si comporta così.Ke mně se tak chová.

contegno: tenere un contegno correttochovat se korektně

da: Si comporta da amico.Chová se jako přítel.

puerile: comportamento pueriledětinské chování

stesso: Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.

trattare: Mi tratta come un amico.Chová se ke mně jako k příteli.

branco: essere nel brancojít s davem, chovat se stádně

cristiano: comportarsi da cristianochovat se jak se sluší a patří

puzza: avere la puzza sotto il nasochovat se povýšeně