Hlavní obsah

vás

Zájmeno

  • vousKdo z vás?Qui d'entre vous ?

Vyskytuje se v

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu je te le demande

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

po: až po vásaprès vous

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Vous désirez ?

sloužit: Čím vám mohu sloužit?Qu'y a-t-il pour votre service ?

ušetřit: Chci vás ušetřit toho trápení.Je veux vous éviter cette peine.

hezký: To je od vás hezké.C'est gentil à vous.

chutnat: Chutnalo vám?Vous avez aimé ?

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

lítost: S lítostí Vám oznamuji, že...J'ai le regret de vous annoncer...

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

nápomocný: Mohu vám být nějak nápomocen?Je peux vous aider ?

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Excusez-moi de vous déranger.

poznat: Rád jsem vás poznal.Je suis content de vous connaître.

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

rád: Rád vás poznávám.Je suis content de faire votre connaissance.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.Excusez-moi de vous déranger.

spolupráce: Děkuji vám za spolupráci.Je vous remercie de votre collaboration.

stejně: Je stejně velký jako vy.Il est aussi grand que vous.

vadit: Jestli vám to nevadí...Si cela ne vous gêne pas...

vidět: Velmi rád vás opět vidím.Je suis très heureux de vous revoir.

z, ze: který z váslequel parmi/d'entre vous

zaručit: Mohu vám zaručit, že...Je peux vous garantir que...

zavolat: Mohu si od vás zavolat?Je peux utiliser votre téléphone ?

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...Excusez-moi de vous déranger, mais...

že: Kolik že vás bylo?Combien as-tu dit que vous étiez ?

ochraňovat: Bůh vás ochraňuj!Dieu vous garde !