Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (naplněný, vyplněný) plein/pleine, rempli/-ie(hotel ap.) complet/-ète(koš ap.) fourni/-iepo okraj plná skleniceverre rempli à ras bordnosit co v plných náručíchporter qqch à brasséesplný životaplein de vitalitémít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte
  2. (úplný, naprostý) plein/pleine, tout/toute(abstraktně) entier/-ièreplné jízdnéplein tarif mplná mocprocuration f, mandat mplná zaměstnanostplein-emploi ms plnou důvěrouavec abandon
  3. (postava ap.) plein/pleineplné rtylèvres f pl pulpeuses

Vyskytuje se v

pecka: na plný peckynaplno hovor. à toute berzingue

důvěra: s plnou důvěrouavec abandon

měsíc: plný měsíc úplněkpleine lune

moc: práv. plná mocplein(s) pouvoir(s)

plíce: zpívat z plných plicchanter à pleins poumons

plyn: na plný plynà pleins gaz, pied au plancher

práce: práce na plný/poloviční/částečný úvazektravail à plein temps/à mi-temps/à temps partiel

předsudek: plný předsudkůimbu de préjugés

tvar: mít oblé a plné tvaryavoir des formes rondes et pleines

zaměstnanost: plná zaměstnanostplein-emploi

na: jet na plný plynfiler à plein gaz

na: pracovat na plný úvazektravailler à temps plein

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínufaire le plein (d'essence)

načerpat: načerpat plnou nádrž (benzinu)faire le plein (d'essence)

penze: plná penzepension complète

úvazek: plný pracovní úvazekplein temps , temps plein/complet

zbroj: v plné zbrojien armure complète

kalhoty: mít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte

lesk: být v plném leskuêtre dans toute sa splendeur

obrátka: na plné obrátkyà plein régime

pamflet: pamflet plný jízlivostipamphlet plein de mordant

zub: mít koho/čeho plné zubyen avoir marre de qqn/qqch