Hlavní obsah

pr, prr, prrr

Citoslovce

  • whoa

Vyskytuje se v

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

per: as per sthv souladu s čím, (přesně) podle, na základě čeho

per diem: per diem (allowance)denní diety/stravné

earnings: earnings per sharezisk na akcii

unit: ekon. unit price, price per unitjednotková cena

year: per yearza rok, ročně

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

increase: increase of ten per centdesetiprocentní nárůst

hlava: per head/capita/personna hlavu osobu

hodina: přijít ap. in an hour, stát ap. per hourza hodinu

kus: price per unit ..., na cenovce ap. ... eachekon. cena za kus ...

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

stoprocentně: be a hundred per cent surebýt si stoprocentně jistý

úhoz: keystroke rate, number of characters (per minute)počet úhozů za minutu ap.

základ: on the basis of sth, on sth, z důvodu on the ground of sth, v souladu s as per sthna základě čeho

maximálně: restricted to a maximum of 80 per centomezený na maximálně osmdesát procent

na: one thousand per persontisíc na osobu

poklesnout: fall by 5 per centpoklesnout o 5%

přepočet: per capitav přepočtu na hlavu

šířit se: Sound travels at about 330 meters per second.Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.

za: How much is it per night?Kolik je to za noc?

head: a head, per headna hlavu připadající množství