Hlavní obsah

nepěkný

Vyskytuje se v

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

nával: Ve vlaku byl pěkný nával.The train was pretty packed/crowded.

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather

pěkný: pěkný balík peněza tidy sum of money, pretty penny

pěkný: pěkný zmatekfine mess

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

kaše: být v pěkné kašibe in a hot water