Hlavní obsah

nečestný

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád Legion of Honour

prohlášení: čestné prohlášení(statutory) declaration

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

abusive: nekorektní/nekalé/nečestné praktikyabusive practices

certificate: čestné uznánícertificate of merit

debt: čestný dluh na čestné slovodebt of honour

guard: čestná strážguard of honour/AmE honor

honour: dát komu čestné slovogive sb one's word of honour

integrity: charakterní/zásadový/čestný člověkman of integrity

irregular: nečestné jednáníirregular conduct

mention: čestné uznání poroty ap.honourable mention

merit: čestné uznání listinacertificate of merit

top: stůl pro významné hosty, čestné místotop table

get: Začínám mít dojem, že jste čestný muž.I get the feeling that you're an honest man.

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!