Hlavní obsah

nečestný

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád Legion of Honour

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

čestný: čestný hostguest of honour

čestný: čestné uznánícertificate of merit

prohlášení: čestné prohlášení(statutory) declaration

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

abusive: abusive practicesnekorektní/nekalé/nečestné praktiky

certificate: certificate of meritčestné uznání

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

integrity: man of integritycharakterní/zásadový/čestný člověk

irregular: irregular conductnečestné jednání

mention: honourable mentiončestné uznání poroty ap.

merit: certificate of meritčestné uznání listina

top: top tablestůl pro významné hosty, čestné místo

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.