Hlavní obsah

navést

Dokonavé sloveso

  1. (přimět) koho k čemu put sb up to sth(podněcováním) incite, instigate sb to do sth
  2. (řídit k cíli) co na co guide sth swh