Hlavní obsah

image [ˈɪmɪdʒ]

Vyskytuje se v

spit: jako by z oka vypadl komuthe spitting image of sb

disturbing: drastické záběrypubl. disturbing images

imaging: zobrazování/snímkování magnetickou rezonancímagnetic resonance imaging

mirror: zrcadlový/převrácený obraz, odraz v zrcadlemirror image

X-ray: rentgenování, rentgenové snímkováníX-ray imaging

obraz: zrcadlový/převrácený obrazmirror image

rentgenový: med. rentgenový snímekX-ray (image), radiogram, hl. AmE roentgenogram

rezonance: fyz. magnetická rezonancemagnetic resonance, med. magnetic resonance imaging

snímek: rentgenový snímekX-ray image/picture/photograph

snímkování: rentgenové snímkováníX-ray imaging/examination

zrcadlově: zrcadlově převrácený obrazmirror image

zrcadlový: zrcadlový obraz/odrazmirror image/reflection

oko: být jako by z oka vypadl komube the spitting image of sb

vypadnout: Jako by otci z oka vypadl.He is the spitting image of his father.

image: být velice podobný/jako by z oka vypadl komube the (spitting) image of sb