Hlavní obsah

rentgenový

Přídavné jméno

  • X-ray, x-ray, roentgenmed. rentgenový snímekX-ray (image), radiogram, hl. AmE roentgenogramfyz. rentgenové zářeníX-rays

Vyskytuje se v

paprsek: fyz. rentgenové paprskyX-rays, roentgen rays

snímek: rentgenový snímekX-ray image/picture/photograph

snímkování: rentgenové snímkováníX-ray imaging/examination

záření: fyz. rentgenové zářeníroentgen rays, x-radiation, X-rays

diagnostics: med. X-ray diagnosticsrentgenová diagnostika

X-ray: X-ray imagingrentgenování, rentgenové snímkování