Hlavní obsah

fined

finedobrý, pěkný, kvalitní

finepokuta

Vyskytuje se v

fine: dobře, fajn, prima(that's) fine

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

tread: postupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chybtread a fine line

turn out: vyčasit seturn out fine

assess: vyměřit pokutuassess a fine

chop: najemno nasekat cochop sth fine

hefty: mastná pokutahefty fine

impose: uložit pokutuimpose a fine

levy: uložit vysokou pokutu za colevy a heavy fine for sth

on-the-spot: bloková pokuta uložená na místěon-the-spot fine

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

cvik: mít v čem cvikbe practiced in sth, have sth down to a fine art

dostat: dostat pokutu za cobe fined for sth

napařit: napařit pokutu komuslap a fine on sb, fine sb

pokuta: dát komu pokutufine sb

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

udělit: udělit pokutu komufine sb, impose a fine on sb

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

umění: výtvarné uměnívisual/fine/grafická graphic arts

vychytat: vychytat chyby kde v systému ap.debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sth

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

déšť: drobný déšťfine rain

hezky: Je hezky.The weather is fine.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

klapat: hovor. Klape to.It works (fine).

mít se: Mám se dobře.I'm fine.

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather

pokutovat: Byl dvakrát pokutován.He was fined twice.

prášek: jemný prášekfine powder

prima: Mám se prima.I'm fine.

kéž: Kéž by!Chance would be a fine thing!

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

fettle: ve (výborné) formě, fitin fine fettle