Hlavní obsah

[demand]

Vyskytuje se v

excess: převis poptávky nad nabídkouekon. excess of demand over supply

excessive: přemrštěné požadavkyexcessive demands

inflation: inflace tažená poptávkoudemand-pull inflation

market: tržní poptávkaekon. market demand

meet: uspokojit poptávkumeet the demand

note: poslední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádáníekon. demand note

potential: potenciální/koupěschopná poptávkaekon. potential demand

wage: mzdové požadavkywage demands

klást: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

koupěschopný: koupěschopná poptávkaeffective demand

nabídka: nabídka a poptávkasupply and demand

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

přemrštěný: přemrštěné požadavkyexcessive demands

přistoupit: Nepřistoupil na naše požadavky.He didn't accede to our demands.

demand: uspokojit poptávkumeet the demand