Hlavní obsah

zbytečně

Vyskytuje se v

namáhat se: You're wasting your time.Zbytečně se namáháš.

zbytečný: useless workzbytečná práce

zdržovat se: You're just wasting your time with it.Zbytečně se tím zdržuješ.

deal: make a big deal (out) of sth(zbytečně) zveličovat co

effect: of no effectmarný, zbytečný, bezvýsledný snaha ap.

lost: lost labourzbytečná práce

purpose: to no purposebez užitku, k ničemu, zbytečně

undue: without undue delaybez zbytečných odkladů

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

zbytečně: die in vainzemřít zbytečně