Hlavní obsah

wearing [ˈweərɪŋ]

Vyskytuje se v

heart: wear one's heart on one's sleevebýt co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlani

sackcloth: wear sackcloth and ashessypat si popel na hlavu, kát se hl. přehnaně

sleeve: wear one's heart on one's sleevemít srdce na dlani, neskrývat své city

thin: be wearing thindocházet trpělivost ap.

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

wear: wear the trousersbýt hlava rodiny, rozhodovat v rodině, často o manželce

wear: wear thinošoupat (se), ošlapat (se) ztenčit nošením ap., přen. docházet trpělivost ap.

wear down: wear sth downobnosit, opotřebovat, ochodit oděv, obuv, stroj ap.

wear down: wear sb downzlomit, udolat, umluvit koho naléháním, výdrží ap.

wear out: wear sb outunavit, vyčerpat, utahat koho

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

hole: wear a hole in sthprodřít co proděravět opotřebením

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

perfume: wear a perfumepoužívat parfém

ready-to-wear: ready-to-wear clotheskonfekční oděvy, konfekce

ski: ski-wearlyžařské oblečení

test: wearing testzkouška opotřebení

use: worn with useopotřebovaný

war: war-torn, war-wornválkou zničený

wear: be wearing sthmít na sobě co

wear: wear smoothohladit se užíváním

wear: casual wearneformální oblečení, oděv pro volný čas

wear: evening wearspolečenský oděv

wear: come into wearzačít se nosit přijít do módy

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

wear: wear partsopotřebitelné/opotřebení podléhající díly

wear: wear hardnessodolnost proti opotřebení

worn: never wornnenošený oděv ap.

worn out: become worn outopotřebovávat se

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

unaccustomed: I'm unaccustomed to wearing suits.Nejsem zvyklý nosit oblek.

trousers: wear the trousersbýt hlavou rodiny, mít rozhodující slovo

mít: mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on

připoutaný: být připoutaný v sedadlebe wearing a seat belt, hovor. be buckled up

sobě: mít na sobě co oblečenébe wearing sth, have sth on

vtip: otřepaný/vousatý vtiphackneyed/corny/well-worn joke

brýle: nosit brýlewear glasses

cop: nosit copywear one's hair in plaits

chodit: Chodí ve svetru.He wears a sweater.

náušnice: Nosí náušnice.She wears earrings.

nosit: Nosíte brýle?Do you wear glasses?

obléct: Byl oblečen v uniformě.He was dressed in/wearing a uniform.

prsten: nosit prstenwear a ring

rovnátko: Nosí rovnátka.She wears braces.

sobě: Co měla na sobě?What was she wearing?

teple: teple se obléci/oblékatput on/wear warm clothes

vzít si: Co si mám vzít na sebe?What shall I wear?

dlaň: mít srdce na dlanito wear one's heart on one's sleeve

jazyk: být co na srdci, to na jazykuwear one's heart on one's sleeve, always speak one's mind

rodina: být hlava rodinybe the head of the family, hovor. wear the pants