Hlavní obsah

vin

vinaguilt, blame, fault, culpability

vinoutwind, wrap, reel

vinout secoil, twine

vinitblame , lay*/place the blame on , fault

vínowine

Vyskytuje se v

přiznání: guilty pleapráv. přiznání viny před soudem

přiznat: plead guilty to/of sthpráv. přiznat vinu u soudu

svalit: put/lay/pin the blame on sbsvalit vinu na koho

vinou: through one's own faultvlastní vinou

zprostit: acquit, clear sb of sth, absolve sbzprostit koho viny soudně

zproštění: acquittal, odpuštění absolutionpráv. zproštění viny

čí: Whose fault is it?Čí je to vina?

popírat: plead not guiltypráv. popírat svou vinu

vlastní: through no fault of one's ownne vlastní vinou

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

collective: collective guiltkolektivní vina

complicit: be complicit in sthmít svoji vinu na čem

fault: through the fault of sbvinou, zaviněním koho

guilty: make sb feel guiltyvzbudit v kom pocit viny

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

place: place blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho

plea: práv. plea of guilty/not guiltydoznání viny/popření viny

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

take: take the blamevzít na sebe vinu

verdict: verdict of guiltyvýrok o vině, odsuzující výrok

blame: put the blame on sbsvést to, svalit vinu na koho, vinit koho

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu, cítit se vinným u soudu

vina: be to blame, be at faultbýt na vině