Hlavní obsah

tripping [trɪpɪŋ]

Vyskytuje se v

ego trip: be on an ego triphladit si (své) ego, zvyšovat si sebevědomí, cítit se středem světa dokazovat si svoji důležitost

trip: trip (up)over sth zakopnout, i přen. klopýtnout, (za)škobrtnout o co

trip: trip sb (up)podrazit komu nohu, nastavit komu nohu

trip: be trippingon sth hovor. být v extázi/mimo, tripovat po čem po požití drogy

business: business tripslužební cesta

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

motoring: motoring tripvýlet autem

mystery: mystery tour/tripvýlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznáma

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

trip: honeymoon tripsvatební cesta

trip: boat tripvýletní plavba, výlet lodí

trip: go on a tripjít/jet na výlet

trip: road/bike tripvýlet autem/na kole

trip: business tripslužební cesta

trip: make the trip to sth(za)jet, dojet kam

trip up: trip sb upi přen. podrazit komu nohy

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.

cesta: služební cestabusiness trip

jet: jet na výletgo on a trip

jízdenka: zpáteční jízdenkareturn ticket, AmE round(-trip) ticket

lístek: zpáteční lístekBrE return ticket, AmE round-trip ticket

služební: služební cestabusiness trip

svědomí: výčitky svědomípocit viny compunction, lítost remorse, twinges of conscience, guilt trip

výlet: školní výletschool trip

výlet: jet/jít na výletgo on/for a trip

výlet: pěší výletwalking trip, hike

zpáteční: zpáteční jízdenkareturn (ticket), AmE round-trip ticket

cesta: Šťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!

obchodní: Je na obchodní cestě.He is on a business trip.

podrazit: podrazit komu nohy i přen.trip sb up

vyjet: vyjet si na výletgo on a trip/an outing, take a trip

zajet: zajet si na výletgo on a trip