Hlavní obsah

tripping [trɪpɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

ego trip: be on an ego triphladit si (své) ego, zvyšovat si sebevědomí, cítit se středem světa dokazovat si svoji důležitost

trip: trip (up)over sth zakopnout, i přen. klopýtnout, (za)škobrtnout o co

business: business tripslužební cesta

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

motoring: motoring tripvýlet autem

mystery: mystery tour/tripvýlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznáma

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

trip up: trip sb upi přen. podrazit komu nohy

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.

cesta: business tripslužební cesta

jet: go on a tripjet na výlet

jízdenka: return ticket, AmE round(-trip) ticketzpáteční jízdenka

lístek: BrE return ticket, AmE round-trip ticketzpáteční lístek

služební: business tripslužební cesta

svědomí: pocit viny compunction, lítost remorse, twinges of conscience, guilt tripvýčitky svědomí

udělat: make a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nodudělat chybu

výlet: school tripškolní výlet

zpáteční: return (ticket), AmE round-trip ticketzpáteční jízdenka

obchodní: He is on a business trip.Je na obchodní cestě.

podrazit: trip sb uppodrazit komu nohy i přen.

vyjet: go on a trip/an outing, take a tripvyjet si na výlet

zajet: go for a tripzajet si na výlet