Hlavní obsah

tripping [trɪpɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

ego trip: be on an ego triphladit si (své) ego, zvyšovat si sebevědomí, cítit se středem světa dokazovat si svoji důležitost

trip: trip (up)over sth zakopnout, i přen. klopýtnout, (za)škobrtnout o co

business: business tripslužební cesta

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

motoring: motoring tripvýlet autem

mystery: mystery tour/tripvýlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznáma

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

trip up: trip sb upi přen. podrazit komu nohy

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.