Hlavní obsah

stem [stem]

Vyskytuje se v

kmenový: kmenové buňkystem cells

padesát: sto padesáthundred and fifty

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

tisíc: tisíc osm set dvacet letopočeteighteen twenty

and: three hundred and fiftytři sta padesát

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

sto: dvě stětwo hundred

sto: sto padesáthundred and fifty

sto: devatenáct set padesát letopočetnineteen fifty

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůgive sth a wide berth, avoid sb/sth like the plague

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather