Hlavní obsah

stem [stem]

Vyskytuje se v

and: three hundred and fiftytři sta padesát

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

kmenový: kmenové buňkystem cells

padesát: hundred and fiftysto padesát

sto: for a fact, for surena sto procent vědět jistě

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

tisíc: eighteen twentytisíc osm set dvacet letopočet

stem: úplně celý, od přídě po záď o lodifrom stem to stern