Hlavní obsah

stejný

Vyskytuje se v

míra: to the same degree, stejně equallystejnou měrou, ve stejné míře

věk: be sb's age, be the same age as sbbýt ve stejném věku jako kdo

způsob: in the same way/manner/fashionstejným způsobem

loď: We are all in the same boat.Jsme všichni na stejné/jedné lodi.

equal: be of equal importancemít stejný význam

fellow: fellow suffererčlověk trpící stejnou chorobou

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

hobby-horse: ride on one's hobby-horseomílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničku

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení, podobného typu

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

rival: rival applicantsuchazeči o stejné místo

sufferer: fellow suffererstejně nemocný člověk, člověk trpící stejnou chorobou jako jiný

variation: variations of the same themeobměny stejného tématu

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

equivalent: be of equivalent valuemít stejnou hodnotu

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

stejný: have the same opinionmít stejný názor