Hlavní obsah

spor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (neshoda, hádka) kvůli čemu dispute over sth(hádka) argument(neshoda) controversy, disagreementurovn(áv)at sporsettle a dispute/an argumentdostat se do sporu s kýmget into an argument with sbúzemní sporterritorial disputeO tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.beze sporuno doubt (about that), indisputably
  2. (právní) práv. (legal) dispute(řízení ve věci žaloby) (law)suit(případ) case
  3. (konflikt) conflict(rozpor) contradiction

Vyskytuje se v

soudní: lawsuit, legal disputesoudní pře/spor

územní: territorial disputeúzemní spor

žabomyší: trifling disputežabomyší spor

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

civil: práv. civil litigationobčanský (soudní) spor

dispute: práv. legal disputeprávní spor

industrial: industrial disputepracovněprávní/pracovní spor

territorial: territorial disputeúzemní spor

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

conflict: They are in conflict with ...Jsou ve sporu s ...

unlikely: The dispute is unlikely to be settled.Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.

spor: no doubt (about that), indisputablybeze sporu