Hlavní obsah

serving [ˈsɜːvɪŋ]

Podstatné jméno

  1. porce jídla
  2. práv.doručení předvolání k soudu

Vyskytuje se v

first: First come first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

serve: serve (up)sth podávat, (na)servírovat co pokrm

serve: (it) serves sb rightdobře komu tak, to komu patří, má, co si zasloužil kdo

bench: serve on the benchpracovat jako soudce

justice: Justice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.

purpose: serve one's purposesplnit svůj účel

serve: práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta

serve: serve an apprenticeshipbýt v učení, být na praxi

serve: break sb's serveprorazit/prolomit čí podání

suggestion: serving suggestionpříklad servírování fotka na obalu potraviny ap., doporučené servírování

term: do/serve one's termodpykat si/odsedět si trest

chill: Serve chilled.Podávejte (vy)chlazené.

purpose: It would serve no purpose.K ničemu by to nebylo.

serve: Are you being served?Dostáváte?, Už jste obsluhováni?

right: It serves you right.Dobře ti tak., Patří ti to.