Hlavní obsah

parent [ˈpeərənt]

Podstatné jméno

  • rodičsingle parent(rodič) samoživitelsingle/one parent familyneúplná rodina jen s 1 z rodičůparents-in-lawtchán a tchýně

Vyskytuje se v

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

family: single-parent familyneúplná rodina jen s jedním z rodičů

foster: foster father/parentpěstoun

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

lone: lone parentsamoživitel(ka) samotný rodič živitel

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

parent: single parent(rodič) samoživitel

single parent: single parent familyneúplná rodina/domácnost pouze s 1 z rodičů

mateřský: parent companymateřská společnost

rodina: single/one-parent familyneúplná rodina s jedním rodičem

třídní: parents' eveningtřídní schůzka

vlastní: biological child/parentsvlastní dítě/rodiče

aby: She was afraid of waking her parents.Bála se, aby nevzbudila rodiče.

rodič: adoptive/step parentsadoptivní/nevlastní rodiče

rozejít se: Her parents separated.Její rodiče se rozešli.

stýkat se: I am not in touch with my parents.S rodiči se nestýkám.

svůj, svá, své, svoje: he with his parentson se svými rodiči

žít: Are your parents still alive?Žijí ještě vaši rodiče?