Hlavní obsah

mother [ˈmʌðə]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

foster: foster motherpěstounka

help: mother's helppomocnice s dětmi

naked: stark/buck naked, mother-nakedúplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořil

single: single mothersvobodná matka, (matka) samoživitelka

three: mother of threematka (od) tří dětí

unmarried: unmarried mothersvobodná matka

working: working motherpracující matka

make: She'll make a good mother.Bude z ní dobrá matka.

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

jazyk: mother tonguemateřský jazyk

mateřský: mother tonguemateřský jazyk

matka: single/unmarried mothersvobodná matka

mléko: breast/mother's milkmateřské mléko

představená: Mother Superiormatka představená

rodný: native/mother tonguerodný jazyk

řeč: native language, mother tonguemateřská řeč

strana: paternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)z otcovy/matčiny strany příbuzný

svátek: Labour/Mother's DaySvátek práce/matek

svobodný: single/unmarried mother, hl. mladá baby-mothersvobodná matka

základní: mother boardvýp. základní deska počítače

země: native land, domovina homeland, otčina fatherland, motherland, mother countryrodná země

nastávající: expectant mother, mother-to-benastávající matka

mother: mother cellmateřská buňka