Hlavní obsah

kouřit

Vyskytuje se v

hlásič: smoke detectorhlásič kouře

tráva: smoke weedhovor. kouřit trávu

jak: He saw him smoking.Viděl ho, jak kouří.

přestat: He quit smoking.Přestal kouřit.

zvednout se: Clouds of smoke rose from the wreckage.Z vraku se zvedla oblaka kouře.

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

quit: quit smokingpřestat kouřit

either: Do either of you smoke?Kouří některý z vás?

give up: She gave up smoking.Přestala kouřit.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

neither: I don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

kouřit: Do you smoke?Kouříte?