Hlavní obsah

filming [ˈfɪlmɪŋ]

Vyskytuje se v

season: season (of films)pásmo/řada filmů se společnou tematikou ap.

crew: film crewfilmový štáb

distributor: film distributorsfilmoví distributoři

film: animated/feature filmanimovaný/celovečerní film

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

horror: horror film(filmový) horor

maker: film makerfilmař

packaging: packaging film/engineeringobalová fólie/technika

supporting: supporting film/featurepředfilm

make: We are making a film about war.Natáčíme film o válce.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

paced: The film is fast paced ...Ten film má spád ...

screen: The film will be screened ...Film bude promítán/budou dávat ...

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

unmissable: The film is simply unmissable.Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

ateliér: film studiofilmové ateliéry

celovečerní: feature filmcelovečerní film

dobrodružný: adventure filmdobrodružný film

herec: film/AmE movie actorfilmový herec

krátký: featurette, v kině short (film)film. krátký film

přehlídka: film festivalfilmová přehlídka

režisér: film/AmE též movie directorfilmový režisér

studio: film studiofilmové studio

štáb: film crewfilmový štáb

upoutávka: (film) trailer, teaserfilmová upoutávka

založit: load the film into the camerazaložit film do fotoaparátu

jeho: He is much into films., AmE slang. Movies are his bag.Filmy to je jeho. má je rád

kino: go to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie, take in a filmjít do kina

předloha: film based on the novel ...film podle předlohy ...

režírovat: The film was directed by ...Film režíroval ...

soutěžní: competing filmssoutěžní filmy

šťastný: film with a happy endingfilm se šťastným koncem

ústřední: the main character in the filmústřední postava filmu

válečný: war film/hl. AmE movieválečný film

zhlédnout: see a filmzhlédnout film

feature: feature (film)/moviecelovečerní film, hlavní film programu