Hlavní obsah

crew [kruː]

Vyskytuje se v

crow: as the crow fliesvzdušnou čarou

crow: carrion crowvrána černá

crow: hooded crowvrána šedá

motley: motley crewnesourodá banda/skupina, každý pes jiná ves

pit: pit crewmechanici v boxech/depu na závodech F1 ap.

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies

posádka: posádka letadlaaircrew, crew of the aircraft

posádka: člen posádkycrew member

štáb: filmový štábfilm crew

vzdušný: vzdušnou čarouas the crow flies

jásat: jásat radostíexult/shout for joy, crow with delight