Hlavní obsah

crew [kruː]

Vyskytuje se v

crow: as the crow fliesvzdušnou čarou

crew: film crewfilmový štáb

motley: motley crewnesourodá banda/skupina, každý pes jiná ves

čára: hovor. as the crow flies, by the most direct routevzdušnou čarou

posádka: aircrew, crew of the aircraftposádka letadla

štáb: film crewfilmový štáb

vzdušný: as the crow fliesvzdušnou čarou

jásat: exult/shout for joy, crow with delightjásat radostí