Hlavní obsah

fest [fest]

Vyskytuje se v

clip: at a (fast) clipfofrem, bleskem rychle

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fast track: fast-trackrychlý, urychlený směřující co nejrychleji k dosažení cíle

thick: thick and fastze všech stran, v přívalech, po kvantech přicházet ap.

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

lane: outside/fast lanerychlý/předjížděcí jízdní pruh

make: make sth fasterurychlit, zrychlit co

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

paced: The film is fast paced ...Ten film má spád ...

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

držet: určitou dobu fastdržet půst

hladovka: protestní be on hunger strike, půst to fastdržet hladovku

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

pánský: stag party, slang. sausage festpánská jízda

postní: fast daypostní den

příplatek: supplement(ary charge) for a fast trainrychlíkový příplatek

půst: fastdržet půst

ráz: rychle go (really) fast, jako hodinky go like clockworkjít ráz na ráz

rychlý: jídlo fast food, restaurace fast-food restaurantrychlé občerstvení

spád: příběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swingmít spád

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát

co: He ran as fast as he could.Utíkal, co mohl.

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

napřed: The clock is five minutes fast.Hodiny jdou o pět minut napřed.

pevně: Hold fast to something., Hold tight.Pevně se něčeho drž.

učenlivý: He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.Je velmi učenlivý.

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

vyrůst: He grew up very fast.Vyrostl velmi rychle.

jízda: hl. před svatbou stag party, převážně pánský večírek slang. sausage party/festhovor. pánská jízda

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě