Hlavní obsah

during [ˈdjʊərɪŋ]

Předložka

  • sth během, v průběhu, za čehoděj se odehrává trvale či opakovaně v rámci daného období

Vyskytuje se v

pendency: during the pendency of sthběhem projednávání/vyřizování čeho

během: během dneduring the day, in the daytime, za dne by day

doba: po dobu čehoduring sth, for the duration of sth

dovolená: o dovolenéduring the/one's holidays

let: za/v letuin flight, během during the flight

po: po dobu čehoduring sth

prázdniny: o prázdnináchduring the holidays

trvání: po dobu trvání čehofor the duration of sth, during sth

Vánoce: o Vánocíchat/during Christmas

zkouškový: během zkouškového obdobíduring the exam(ination) period

přes, přese: přes denduring the day, by day

rozmezí: v rozmezí čehoběhem during, in the span of, před uplynutím doby within sth

válka: za válkyduring the war

vláda: za/v době vlády kohounder/in/during the reign of sb

za: za válkyduring the war