Hlavní obsah

disadvantage [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]

Vyskytuje se v

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

disadvantage: at a disadvantagev nevýhodě, v nevýhodném postavení