Hlavní obsah

director [dɪˈrektə or daɪ-]

Vyskytuje se v

assistant: assistant directornáměstek ředitele

associate: ekon. associate directorpomocný ředitel s omezenou pravomocí

board: board of directorssprávní rada, představenstvo akciové společnosti

photography: director of photography(hlavní) kameraman

worker: worker directorzástupce odborů ve správní radě

acclaimed: acclaimed directoruznávaný režisér

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

director: musical directorhudební ředitel, dirigent opery ap.