Hlavní obsah

dívat

Vyskytuje se v

na: look at sthdívat se na co

nejraději: His favourite activity is watching TV.Nejraději se dívá na televizi.

okno: look out of the windowdívat se z okna

svrchu: look down one's nose at sb/sth, look down on sb/sthdívat se na koho/co svrchu

zrcadlo: look in the mirror(po)dívat se do zrcadla

růžový: look at the world through rose-coloured glassesdívat se na svět růžovými brýlemi

spatra: look down one's nose at sb/sth, look down on sb/sthdívat se spatra na koho/co

dagger: přen. look daggers at sbškaredě se (po)dívat na koho, probodávat pohledem koho

look: look obliquelychtivě se dívat

television: watch the televisiondívat se na televizi

watch: watch TVdívat se na televizi

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

way: She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.

window: look out of the windowdívat se z okna

disfavour: look with disfavour at sthdívat se nelibě na co

dívat se: What are you looking at?Na co se díváš?