Hlavní obsah

begun [bɪˈgʌn]

Související hesla

pp of begin

Vyskytuje se v

charity: charity begins at homebližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkým

tell: begin to tellon sb/sth začít být zjevný, začít se projevovat na kom/čem následky ap.

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

very: in the very beginningúplně na začátku

počátek: at the beginningna počátku

samotný: from the very beginningod samotného začátku

začátek: in/at the beginning, at the outsetna začátku

zachutnat: sb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tastykomu zachutnalo co

docházet: It is beginning to dawn on him that ...Začíná mu docházet, že ...

na: at the beginning/endna začátku/konci

předbíhat: First things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.Ale nepředbíhejme. pěkně popořadě

rozplakat se: The child began to cry.Dítě se rozplakalo.

samý: From the very beginning.Od samého začátku.

svítat: Then it began to dawn on me.Pak mi začalo svítat.

tvrdnout: The cement begins to set.Cement začíná tvrdnout.

ústup: beat a (hasty) retreat, begin to retreati přen. dát se na (rychlý) ústup

z, ze: At the beginning I thought ...Ze začátku jsem myslel ...

Adam: start from/at the (very) beginningzačít od Adama úplně od začátku

chuť: Well begun is half done., Good start is half the battle.S chutí do toho a půl je hotovo.

košile: Charity begins at home.Bližší košile než kabát.

begin: to begin withprvně, zpočátku, na začátku