Hlavní obsah

živě

Vyskytuje se v

živý: žít be alive, čím, z čeho live on/off sth, živit se make one's living from sthbýt živ(ý)

neživý: inanimate natureneživá příroda

plot: hedge(row)živý plot

příroda: inanimate natureneživá příroda

vysílání: livev živém vysílání

vysílat: The match will be broadcast live.Zápas bude vysílán živě.

vystoupení: live/charity performanceživé/dobročinné vystoupení

výstup: live actživý výstup

živit se: make one's own livingživit se sám

tnout: touch a (raw) nervepřen. tnout do živého

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

broadcast: in live broadcastv živém vysílání

clipper: hedge clippersnůžky na živý plot

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

imagination: vivid imaginationživá představivost

inanimate: inanimate natureneživá příroda

live: They lived by hunting.Živili se lovem.

living: make a living by/at sthživit se, vydělávat si na živobytí čím

modern: ling. modern languagesživé/moderní jazyky

support: support osfživit se sám prací ap.

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk

živě: broadcast livevysílat živě