Hlavní obsah

busy [ˈbɪzɪ]

Přídavné jméno-sier, -siest

  1. zaneprázdněný, zaměstnaný, v jednom koleI am very busy.Mám spoustu práce.get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho
  2. hektický, rušný pracovní doba ap.busy schedulenabitý rozvrhbusy seasonhlavní sezona hotelů ap.
  3. doing sth mající spoustu práce s čím, zcela pohlcený čím
  4. AmEobsazený telefon, místnost ap.Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

Vyskytuje se v

tone: BrE engaged/AmE busy toneobsazovací tón

bee: busy beepilný pracovník, pracant, včelička, horlivec

nabitý: tight/busy schedulenabitý program

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

tón: engaged tone, AmE busy signalobsazovací tón

honička: I was quite busy., I was rushed off my feet.Měl jsem dost honičku.

obsadit: Hang up, the line is busy/engaged.Zavěste, je obsazeno.

práce: I am very busy.Mám spoustu práce.

rušný: busy streetrušná ulice

živo: The place is really busy.Je tam (opravdu) živo.

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho