Hlavní obsah

tato

Přídavné jméno

  • patlající vyslovující hlásku t místo c a s

Vyskytuje se v

chvíle: desde este momentood této chvíle

ohled: en este sentido/respecto/aspectov tomto ohledu

při: en esta ocasiónpři této příležitosti

způsob: así, de este modo, de esta maneratímto způsobem

duch: de este modo, en este sonv tomto duchu

jet: ¿Va este autobús a...?Jede tenhle autobus do...?

obsadit: Esta plaza está ocupada.Toto místo je obsazeno.

okolnost: bajo estas circunstanciasza těchto okolností

podmínka: bajo estas condicionesza těchto podmínek

rok: este añotento rok

týden: esta semanatento týden

vést: ¿Adónde va esta carretera?Kam vede tato silnice?

conjunto: en este conjuntov tomto kontextu, v této souvislosti

tento: este mundotento svět pozemský