Hlavní obsah

sistema

Vyskytuje se v

antibloqueo: sistema antibloqueo de frenosprotiblokovací brzdový systém ABS

binario: sistema binariodvojková soustava

informativo: sistema informativoinformační systém

métrico: sistema métricometrický systém, metrická soustava

operativo: sistema operativooperační systém

solar: sistema solarsluneční soustava

číselný: sistema de numeración/numérico binariodvojková číselná soustava

desetinný: sistema métrico decimaldesetinná soustava měr a vah

dýchací: sistema respiratorioanat. dýchací soustava

homogenní: sistema homogéneofyz., chem. homogenní soustava

imunitní: sistema inmuneimunitní systém

integrovaný: sistema integrado de transporte públicointegrovaný systém veřejné dopravy

krychlový: sistema cúbicominer. krychlová soustava

kubický: sistema cúbicominer. kubická soustava

lístkový: sistema de bonoslístkový systém

měnový: sistema monetarioměnová soustava

oběhový: sistema circulatoriooběhová soustava

operační: sistema operativovýp. operační systém

operátor: operador del sistemasystémový operátor

rodový: sistema familiar/tribalrodové zřízení

řád: sistema feudalfeudální řád

sluneční: sistema solarastron. sluneční soustava

soustava: sistema binariomat. dvojková soustava

správce: administrador del sistemasprávce systému

systémový: ingeniería de sistemassystémové inženýrství

trestní: derecho /sistema /código penaltrestní právo/řád/zákoník

uzavřený: sistema circulatorio sanguíneo cerradobiol. uzavřený krevní oběh

zařízení: sistema de alarmapoplašné zařízení

fondový: sistema de fondos de pensionesfondový penzijní systém

vzdělávací: sistema educativovzdělávací systém

sistema: chem. sistema periódicoperiodická soustava prvků