Hlavní obsah

soustava

Podstatné jméno, rod ženský

  • sistema m(ústrojí) aparato m(sestava prvků stejného užití) batería fmat. dvojková soustavasistema m binariofyz. metrická soustavasistema m métricoastron. sluneční soustavasistema m solar

Vyskytuje se v

číselný: číselná soustavanumeración

číselný: dvojková číselná soustavasistema de numeración/numérico binario

desetinný: desetinná soustava měr a vahsistema métrico decimal

dýchací: anat. dýchací soustavasistema respiratorio

homogenní: fyz., chem. homogenní soustavasistema homogéneo

krychlový: miner. krychlová soustavasistema cúbico

kubický: miner. kubická soustavasistema cúbico

měnový: měnová soustavasistema monetario

oběhový: oběhová soustavasistema circulatorio

římský: římská číselná soustavanumeración romana

sluneční: astron. sluneční soustavasistema solar

vylučovací: anat. vylučovací soustavaaparato urinario

aparato: aparato circulatoriooběhová soustava

aparato: aparato reproductorrozmnožovací soustava

binario: sistema binariodvojková soustava

locomotor: aparato locomotorpohybový aparát, pohybová soustava

métrico: sistema métricometrický systém, metrická soustava

numeración: numeración arábigaarabská číselná soustava

sistema: chem. sistema periódicoperiodická soustava prvků

solar: sistema solarsluneční soustava

urinario: anat. aparato urinariovylučovací soustava